Η συστηματική ενασχόλησή μου τα τρία τελευταία χρόνια με τους ανέργους και με την ανεργία, μέσω του «Ημερολόγιου ενός ανέργου», μου έδειξαν ποια είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Αριστερά αλλά και για την κοινωνία ολόκληρη.